De gemeente is nu ruim een half jaar verantwoordelijk voor het sociaal domein. In de gemeenteraad wordt elk kwartaal gerapporteerd. Dat levert over het algemeen geen heftige discussies op. Bij Puree neemt het aantal vragen af. Komt dit omdat andere instanties (klachtenafhandeling FW, cliƫntenraad FW, Vota, Sociaal Team) dat overneemt of zijn er minder klachten en vragen omdat het duidelijk is en mensen tevreden zijn? Puree wil in het komende halfjaar proberen een antwoord te krijgen op deze vraag. Eind 2015 rapporteren we aan college en raad in een ongevraagd advies.

Wilt u uw mening daarover kwijt aan ons? Graag! Zoals altijd wordt uw informatie strikt vertrouwelijk behandeld.