Ook dit jaar heeft de stichting Puree weer 50 kerstpakketten verzorgd en verdeeld onder de mensen die een extra attentie in deze dagen goed kunnen gebruiken.

We willen alle leveranciers hartelijk danken voor de geleverde goederen en de sponsors die met hun giften deze actie elk jaar weer mogelijk maken. We willen ook de organisaties die de verdere verspreiding organiseren ook hartelijk bedanken voor hun medewerking. Voor een deel van de Bodegraafse cliënten werden de kerstpakketten met veel genoegen in ontvangst genomen door Suzanne Strietman van de Stichting Kwadraad.

We willen langs deze weg ook al onze cliënten, mensen met een bijstandsuitkering en ook alle anderen die met (soms heel) weinig geld moeten rondkomen plezierige kerstdagen en een goede jaarwisseling toewensen. Hierbij spreken we de hoop uit dat de economische groei ook bij onze doelgroep tot meer financiële armslag mag leiden.

Met vriendelijk groet,

Jan Bouwens

Kerstpakketten actie 2016