De Stichting PUREE geeft advies aan uitkeringsgerechtigden. In de afgelopen jaren hebben we gemerkt dat het aantal vragen om juridische ondersteuning toeneemt. De Stichting PUREE verwacht ook dat de omvorming van een verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving een toename te zien zal geven van het aantal bezwaren tegen de besluiten die de gemeente neemt. Reden voor PUREE om versterking te zoeken op juridisch gebied.

Legal2People is een klein juridisch kantoor in Den Haag dat zich heeft gespecialiseerd in juridische hulp aan mensen die problemen ondervinden met hun bijstand of WMO aanvraag. "Veel mensen bedanken ons omdat ze anders geen uitweg meer zagen in hun probleemsituatie. Legal2People houdt zich bezig met het opkomen voor mensen die in een uitkeringssituatie (WWB) zitten of een beroep moeten doen op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en juridische ondersteuning nodig hebben", aldus Linda Orie en Michel Klinkkamer van Legal2People.

Voor meer informatie: www.legal2people.nl.