Vandaag, zondag 22 januari 2017, mocht ik een praatje houden bij de collecte voor Puree in de mooie Petrus en Pauluskerk in Reeuwijk. Tijdens de oecumene dienst werd ingegaan op de eenheid van de christelijke kerk 500 jaar na Maarten Luther. In deze week van eenheid wordt gezocht naar verzoening, verbinding en eenheid. Voor mij als voorzitter van Puree inspirerend.

Ook wij proberen mensen, organisaties en overheden met elkaar te verzoenen en verbinden in het belang van de mensen die van een uitkering afhankelijk zijn. Puree is deze oecumenische dienst dan ook zeer dankbaar voor hun gulle gaven waarmee we ons werk kunnen voortzetten.

Petrus en Pauluskerk Reeuwijk